Čo sú cookies?

Cookies sú malé súbory (prevažne textové), ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení Vami zvoleným prehliadačom pri každej návšteve Tržničného webu. Vaše zariadenie ich následne vie využiť pri prehliadaní nášho webu, prípadne ďalšej návšteve. Tieto súbory neobsahujú žiaden kód škodlivý pre Vaše zariadenie ani inak ho nepoškodia.


Na čo sa cookies používajú?

Je viacero druhov cookies a podľa toho, o ktorý typ ide, rozlišuje sa aj účel ich využitia. Vo všeobecnosti však slúžia cookies na to, aby mohol Tržničný web fungovať a poskytovať optimálne užívateľské rozhranie. Bez súborov cookies nebude Tržničný web fungovať správne a jeho prehliadanie a vytváranie objednávok bude značne sťažené.


Aké typy cookies sú spracúvané?

Na Trničnom webe cookies slúžia napríklad na zapamätanie si prihlasovacieho mena a spracovávanie objednávok a platieb. Nemusíte tak opätovne zadávať prihlasovacie meno a môžete si zvoliť, že Vami používaný prehliadač už vopred vyplní tieto údaje.

Ďalej používame cookies na účely analýzy používania funkcií Tržničného webu. Tieto cookies sú anonymizované, keďže používame softvér vyvinutý spoločnosťou Google Inc. (Google Analytics). To, že sú tieto cookies anonymizované znamená, že z nich nevieme presne zistiť, ktorý konkrétny Zákazník vykonal určité kroky a využil funkcionality Tržničného webu, avšak poznatky nám postačujú aj v tejto podobe. Slúžia nám na štatistické účely a zlepšovanie nášho webu.

Na účely merania efektívnosti marketingovej komunikácie a zlepšenie funkcionalít nášho webu používame automatizované softvérové nástroje.


Je spracúvanie cookies nevyhnutné?

Prehliadaním Tržničného webu vyjadrujete súhlas so spracúvaním súborov cookies. Je však možné niektoré typy cookies zakázať. V tom prípade nebude Tržničný web fungovať správne a pravdepodobne nebude možné ani vytvárať objednávky.

Zmeniť nastavenia cookies viete úpravou nastavení Vami zvoleného internetového prehliadača (napríklad zapnutie funkcie anonymného prehliadania), prípadne inštaláciou na to určeného softvéru (napríklad Google Analytics Opt-out Browser Add-on).


Ako dlho sú cookies uchovávané?

Pokiaľ sú cookies spracúvané, doba ich uchovávania je maximálne 1 rok odo dňa ich vytvorenia. Pokiaľ je však postačujúce, aby konkrétne cookies boli uchovávané iba počas návštevy Tržničného webu, po jeho opustení dochádza k ich zmazaniu.


Podrobné informácie o konkrétnych typoch cookies

Pokiaľ si želáte dozvedieť sa o podmienkach využívania a fungovania cookies na Tržničnom webe viac, navštívte prosím nižšie uvedené stránky:

Google Ads a Analytics
Facebook 
INRES 
Strossle