Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava


Regionálna veterinárna a potravinová správa
Polianky 8, 841 01 Bratislava


Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32,  Bratislava